Dom/Mieszkanie

 1. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu przygotowania oferty ubezpieczeniowej. Pola oznaczone symbolem * są wymagane.
 2. Analiza potrzeb klienta

 3. Czy jesteś zainteresowany zabezpieczeniem domu/mieszkania czy też mienia ruchomego w nim się znajdującego przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń np. pożar, wybuch na podstawie dalszej szczegółowej kalkulacji doprecyzowującej przedmiot i zakres ochrony?
  Nieprawidłowe dane
 4. Czy w domu lub mieszkaniu, ewentualnie w garażach lub budynkach gospodarczych jeżeli chcesz je również ubezpieczyć jest prowadzona działalność gospodarcza?
  Nieprawidłowe dane
 5. Czy działalność gospodarcza obejmuje którąkolwiek z wymienionych: warsztaty lakiernicze, spawalnicze, stolarskie, tapicerskie, samochodowe, produkcja lub handel tworzywami sztucznymi, zniczami, świecami, środkami chemicznymi, materiałami pirotechnicznymi?
  Nieprawidłowe dane
 6. Czy dom, który chcesz ubezpieczyć wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, dla których istnieje ustawowy obowiązek ubezpieczenia?
  Nieprawidłowe dane
 7. Czy chciałbyś objąć ochroną ubezpieczeniową tylko i wyłącznie budynek mieszkalny bez garażu, budynków gospodarczych i innych budynków, budowli, obiektów, znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego?
  Nieprawidłowe dane
 8. Dane nieruchomości

 9. Rodzaj nieruchomości
  Nieprawidłowe dane
 10. Powierzchnia
  Nieprawidłowe dane
 11. Rok budowy
  Nieprawidłowe dane
 12. Ulica bez numeru
  Nieprawidłowe dane
 13. Kod pocztowy
  Nieprawidłowe dane
 14. Miejscowość
  Nieprawidłowe dane
 15. Suma ubezpieczenia

 16. Nieruchomość
  Nieprawidłowe dane
  Jeśli mieszkanie spółdzielcze wpisz 0
 17. Garaż wolnostojący
  Nieprawidłowe dane
 18. Stałe elementy
  Nieprawidłowe dane
 19. Ruchomości - zdarzenia losowe
  Podaj kod pocztowy
 20. Ruchomości - kradzież
  Nieprawidłowe dane
 21. Pozostałe informacje

 22. Okres ubezpieczenia
  Nieprawidłowe dane
 23. Liczba szkód w ostatnich 3 latach
  Nieprawidłowe dane
 24. Liczba szkód w ostatnim roku
  Nieprawidłowe dane
 25. Płatność
  Nieprawidłowe dane
 26. Kontakt

 27. Imię*
  Wpisz swoje imię
 28. Telefon
  Nieprawidłowe dane
 29. E-mail*
 30. Forma kontaktu
  Nieprawidłowe dane
 31. Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHUP KONCEPT Adam Pielusiński, NIP 626-223-12-93 oraz podmioty współpracujące (Towarzystwa Ubezpieczeniowe reprezentowane przez PHUP KONCEPT Adam Pielusiński) dla potrzeb niezbędnych do przygotowania i realizacji umów ubezpieczenia.*
  Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu realizacji zgłoszenia.
 32.