OC/AC/NW/Assistance

 1. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu przygotowania oferty ubezpieczeniowej. Pola oznaczone symbolem * są wymagane.
 2. Analiza potrzeb klienta

 3. Czy jesteś posiadaczem pojazdu objętego obowiązkiem ubezpieczenia lub zawierasz umowę ubezpieczenia na rzecz posiadacza tego pojazdu?
  Nieprawidłowe dane
 4. Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych lub ubezpieczeniem w zakresie nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych zabezpieczających pojazd oraz osoby poruszające się pojazdem przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń związanych z jego użytkowaniem (m.in. awaria, uszkodzenie lub utrata pojazdu, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność za szkody również w związku z poruszaniem się pojazdu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)?
  Nieprawidłowe dane
 5. Wariant ubezpieczenia
  Nieprawidłowe dane
 6. Płatność
  Nieprawidłowe dane
 7. Dane pojazdu

 8. Rok produkcji*
  Nieprawidłowe dane
 9. Marka i Model*
  Nieprawidłowe dane
 10. Pojemność skokowa w cm3*
  Nieprawidłowe dane
 11. Rodzaj pojazdu
  Nieprawidłowe dane
 12. Typ nadwozia
  Nieprawidłowe dane
 13. Użytkowanie za granicą
  Nieprawidłowe dane
 14. Planowany przebieg w ciągu roku
  Nieprawidłowe dane
 15. Dotyczy ubezpieczenia AutoCasco

 16. Data pierwszej rejestracji (DD/MM/RRRR)
  Nieprawidłowe dane
 17. Aktualny przebieg
  Nieprawidłowe dane
 18. Wersja wyposażenia
  Nieprawidłowe dane
 19. Leasing/Kredyt
  Nieprawidłowe dane
 20. Dane właściciela pojazdu

 21. Ubezpieczony
  Nieprawidłowe dane
 22. Kod pocztowy
  Podaj kod pocztowy
 23. Data urodzenia (DD/MM/RRRR)
  Nieprawidłowe dane
 24. Rok wydania Prawa Jazdy
  Nieprawidłowe dane
 25. Stan cywilny
  Nieprawidłowe dane
 26. Dzieci do 18 lat
  Nieprawidłowe dane
 27. Okres ubezpieczenia OC
  Nieprawidłowe dane
 28. Liczba szkód OC w ostatnich 3 latach
  Nieprawidłowe dane
 29. Liczba szkód OC w ostatnim roku
  Nieprawidłowe dane
 30. Okres ubezpieczenia AC
  Nieprawidłowe dane
 31. Liczba szkód AC w ostatnich 3 latach
  Nieprawidłowe dane
 32. Liczba szkód AC w ostatnim roku
  Nieprawidłowe dane
 33. Dane współwłaściciela pojazdu

 34. Ubezpieczony
  Nieprawidłowe dane
 35. Data urodzenia (DD/MM/RRRR)
  Nieprawidłowe dane
 36. Rok wydania Prawa Jazdy
  Nieprawidłowe dane
 37. Stan cywilny
  Nieprawidłowe dane
 38. Dzieci do 18 lat
  Nieprawidłowe dane
 39. Okres ubezpieczenia OC
  Nieprawidłowe dane
 40. Liczba szkód OC w ostatnich 3 latach
  Nieprawidłowe dane
 41. Liczba szkód OC w ostatnim roku
  Nieprawidłowe dane
 42. Okres ubezpieczenia AC
  Nieprawidłowe dane
 43. Liczba szkód AC w ostatnich 3 latach
  Nieprawidłowe dane
 44. Liczba szkód AC w ostatnim roku
  Nieprawidłowe dane
 45. Użytkownicy pojazdu

 46. Inni użytkownicy do 25 lat
  Nieprawidłowe dane
 47. Inni użytkownicy 25 - 28 lat
  Nieprawidłowe dane
 48. Kontakt

 49. Imię*
  Wpisz swoje imię
 50. Telefon
  Nieprawidłowe dane
 51. E-mail*
 52. Forma kontaktu
  Nieprawidłowe dane
 53. Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHUP KONCEPT Adam Pielusiński, NIP 626-223-12-93 oraz podmioty współpracujące (Towarzystwa Ubezpieczeniowe reprezentowane przez PHUP KONCEPT Adam Pielusiński) dla potrzeb niezbędnych do przygotowania i realizacji umów ubezpieczenia.*
  Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu realizacji zgłoszenia.
 54.